Vill du ha ett viktigt jobb? Bli Lokalförsörjare hos Lokalfastigheter i Sundbyberg

Vill du vara med och göra skillnad för alla sundbybergare som går i förskola/skola, idrottar, bor i omsorgsboende eller använder någon av alla Sundbybergs andra verksamhetslokaler?  Sundbyberg är en växande stad, vilket innebär ett stort behov av fler lokaler och fastigheter för kommunal verksamhet. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ägs av Sundbybergs stad och har stadens uppdrag att äga, bygga, utveckla, hyra in och förvalta 220 000 kvm kommunala lokaler och samhällsfastigheter. Bolaget har idag 23 anställda och en omsättning på ca 280 mnkr med kontor i Sundbybergs centrum.

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av lokalförsörjning samt avtalsförhandling och inhyrning av lokaler. Lockas du av en bred roll där du medverkar till att identifiera potentiella möjligheter till fastighetsutveckling i stadens fastigheter, bidrar till en effektiv lokalanvändning och är drivande i hur det långsiktiga strategiska behovet av verksamhetslokaler i Sundbyberg ska lösas? Då kan det vara du som tillsammans med oss är med och rustar Sundbyberg för framtiden!

Ditt uppdrag
I rollen som lokalförsörjare rapporterar du till VD och är en proaktiv mottagare av Sundbybergs stads lokalbehovsplan. Du har en bred kunskapsbas kring vad det innebär att förvalta samhällsfastigheter och verksamhetslokaler för kommunal verksamhet i en politisk styrd organisation.Du arbetar i nära samverkan med medarbetare i Sundbybergs stad.

Ditt fokus är både fysisk och ekonomisk optimering av lokaler i stadens ägda fastigheter och inhyrda lokaler. Trycket på nya lokaler är extra stort vad gäller förskolor, skolor och omsorgsboenden. Du behöver vara duktig på att samarbeta med olika funktioner inom Sundbyberg såsom exempelvis plan- och bygglovsavdelningarna, stadens lokalgrupp, lokalsamordnare, lokalstrateg samt så klart Lokalfastigheters projektledare och förvaltare.

Det är du som lokalförsörjare som hanterar alla förändringar i uppkomna lokalbehov, identifierar möjligheter till mer effektiv lokalanvändning, skapar flyttkedjor, bedriver en aktiv portföljförvaltning av de inhyrda hyresavtalen tillsammans med bolagets fastighetsförvaltning samt samordnar lokalanpassningar i såväl egna som inhyrda lokaler.

Du är med och projektleder hela processen från lokalbehov till färdig lokal. Du hanterar allt från behovs- och lokalanspassningsutredningar, inhyrning, lokalhyresförhandling och avtalstecknande till att hantera evakueringar och verksamheters förändrade lokalbehov på kort och lång sikt.

För att skapa synergier och tillse vad som är mest optimalt för hela staden behöver du alltid ha affärsmässighet och kostnadseffektivitet i fokus. Du ser till att vi har marknadsmässiga hyresvillkor och gör nyckeltalsuppföljning av marknaden.

Du deltar i Lokalfastigheters utvecklingsarbete tillsammans med övriga medarbetare inom bolaget. Du driver vår omvärldsbevakning inom ditt ansvarsområde och ser till att du representerar oss i relevanta lokal- och fastighetsnätverk för erfarenhetsutbyte och benchmarking.

Dina ansvarsområden

 • Samverkan med Staden i lokalförsörjningsprocessen.
 • Aktivt söka effektiviseringar i befintliga och nya lokaler för att tillgodose verksamheternas behov.
 • Vara ett stöd i alla upptänkliga lokalförsörjningsfrågor och lokalavtalsfrågor/tolkningar för såväl staden som internt i Lokalfastigheter.
 • Identifiera och föreslå alternativa lösningar till efterfrågat lokalbehov samt ha en samordnande roll i utredningsarbetet.
 • Förhandla och omförhandla lokalhyresavtal.
 • Mottagare av stadens beställningar, samt kvalitetssäkra och samordna dessa internt.

Vem är det vi söker?
För att trivas i rollen som lokalförsörjare behöver du:

 • Ha erfarenhet av hyresförhandling, lokalförsörjning och fastighetsutvecklingsfrågor
  samt lockas av utmaningen att hitta lösningar för verksamhetslokaler i en stad som växer snabbt.
 • Vara insatt i hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation och dess beslutsvägar.
 • Vara strateg och ha förmågan att se till stadens bästa samt ha ett starkt utvecklingsfokus och vara affärsmässig.
 • Se möjligheter och bidra med lösningsorienterade idéer – som kan omsättas i praktiken. Vara handlingskraftig, självgående och kreativ.
 • Trivas med att bygga relationer och skapa nätverk samt vara bolagets kontaktperson mot stadens sektorer och verksamheter och även finna samarbeten med externa fastighetsägare och andra intressenter.
 • Som person arbeta strukturerat och målinriktat kombinerat med en ha en god samarbetsförmåga.

Våra värdeord inom Lokalfastigheter är ”Samarbete, Affärsmässiga och Kunniga”.

Känner du igen dig i detta? Välkommen med din ansökan!

Kontakt
Välkommen att höra av dig med frågor gällande tjänsten till HR Business Partner Birgitta Hjelm, 070-779 02 28. Skicka din ansökan till hr@lokalfastigheter.se.
Sista ansökningsdagen är den 3 juni 2024. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.

Hantering av personuppgifter
Jag samtycker till att Lokalfastigheter i Sundbyberg AB får hantera mina personuppgifter i rekryteringssyfte, för att jag ska kunna sända in och hantera mina jobbansökningar, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Jag accepterar även dessa villkor.

Jag förstår att mina uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighetsprincipen. Efter avslutad rekrytering kommer Lokalfastigheter i Sundbyberg AB enbart att använda uppgifterna för att följa gällande lagar och inte för något annat syfte. Personuppgifter sparas i 24 månader.

Våra senaste inlägg