Vi har ett ansvar inför generationer av sundbybergare

En man med skyddshjälm lutar sig mot en balk av metall

Vi på Lokalfastigheter tar hand om viktiga hus. Det är hus där stadens förskolor finns, där våra äldreboenden är lokaliserade och lokaler för kultur och fritid.

Det är lätt hänt att man tror att vi bara jobbar med hus, med tak, med fasader och kranar som droppar, men vi har först och
främst människorna i fokus. De viktiga människor som varje morgon kommer in på sin förskola eller de som får ett gott mål mat serverat på sitt äldreboende.

De är just de människor som vi har ett ansvar för, de är ofta älskade barn till föräldrarna som bor i staden, eller en åldrad
mamma eller pappa till någon av de många söner och döttrar som bor här i Sundbyberg.

Vårt jobb är kort sagt att se till att husen och servicen i och kring fastigheterna håller högsta klass, att de fungerar precis som det var tänkt, och som vi faktiskt förväntar oss.

221 000 viktiga kvadratmeter

Två medarbetare står lutade över en planritning och jämför med ett foto på den enes mobilskärm.

Lokalfastigheter i Sundbyberg hanterar idag 221 000 kvadratmeter. Det är ett bestånd som består av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter.

Vi har ett brett förvaltningsansvar

Vi hanterar förvaltningen av skolor, förskolor och omsorgsboende men vi tar också hand om idrotts- och fritidsanläggningar. Vi lägger upp kontrakt för alla dessa verksamheter och sköter samtidigt inhyrning av lokaler för staden.

Vi ser till att husen passar de människor som ska vara i dem

Man brukar kalla det fastighetsutveckling. Men egentligen handlar det om att forma husen och deras funktion så att de passar verksamheterna och de människor som ska vara i dom.

Det är stor skillnad på ett hus för gamla och ett hus för barn. Men vi ser även till att olika funktioner inom staden får just de lokaler, med anpassning till verksamheten, som de behöver.

Behoven skiftar dessutom över tid, och då ser vi till att även fastigheterna förändras för att fungera efter de önskemål som uppstår.

Visst kan man kalla det fastighetsutveckling. Men egentligen handlar det om förädling

Värdet på en fastighet kan mätas i pengar och det finns många parametrar kring värdeutveckling och marknadens syn på ett hus idag och i framtiden. Men på Lokalfastigheter i Sundbyberg har vi uppdraget att utveckla och bevara värdet utifrån nyttan. Att förädla fastigheterna, och däemed nyttan för stadens invånare.