Revision av säkerhetssystem samt behörighet gällande nyckelbeställningar

Information inför revision av larm och passersystem
Revisionsarbetet med stadens alla säkerhetsanläggningar påbörjas. Revisionen är valfri och bekostas av verksamheten själv.
Syftet med revisionen är att få en dagsstatus på anläggningen för att se att den fungerar eller om det finns några akuta åtgärdsbehov. Revisionen kommer även ligga till grund för kommande planerat underhåll av anläggningarna.

Tänk på att säkerhetstekniska anläggningar behöver servas och underhållas för att förlänga dess livslängd. Revisioner och underhåll är en viktig del i detta!
Dokumentation av behörigheter gällande nyckelbeställningar
Vi har påbörjat ett arbete med att dokumentera vilka som har behörighet att beställa nycklar och cylindrar. Detta för att säkerställa att behöriga personer beställer korrekta nycklar/cylindrar. Information om låssystemet framgår oftast av en bokstavs- och/eller siffersträng på aktuell nyckel.Kontakt och mer info
Hör gärna av dig till vår tekniska förvaltare säkerhetsteknik Michael Öster om du har några frågor eller funderingar gällande säkerhetsteknik!

michael.oster@lokalfastigheter.se
Tel: 08-518 336 35

Våra senaste inlägg