Senaste nyheterna

Vill du ha ett viktigt jobb? Sök jobbet som Fastighetschef

2021-10-25 Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa? Sundbyberg är en snabbt växande stad, vilket innebär ett stort behov av […]

Linus Johansson övergår från konsult till anställd affärscontroller från och med den 10 november 2021

2021-10-25 Linus kommer närmast från en konsultroll på Lokalfastigheter 😉 och även om han har träffat all personal så hoppas han […]

Ursvik har fått tillökning; Kvarnkullens förskola

2021-05-27 Nu har Sundbybergs stad officiellt invigt Kvarnkullens förskola, en av tre helt nybyggda förskolor i staden under det senaste året.

Ronie Ekström börjar på Lokalfastigheter den 17 maj

2021-05-17 Ronie skall vikariera som fastighetsförvaltare för Beatrice Jonsson som i juni går på föräldraledighet. Ronie har lång erfarenhet från olika […]

Visa alla nyheter >

Uppföljning av budget 30 april

2017-05-1

Uppföljning av budget per den 30 april för Lokalfastigheter visar på ett underskott på totalt -15,7 mnkr. Underskottet hänförs i huvudsak till att hyresavisering till staden var försenad på grund av att implementering av fastighetssystemet Vitec har dragit ut på tiden. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 733,9 mnkr som i huvudsak avser försäljning av tre fastigheter som hittills är kontrakterade.

Det återstår ännu en extern försäljning och överlåtelse enligt fastighetsöversynen. Verksamhetsövergången från staden till bolaget har fungerat bra och fastighetsförvaltningen har flutit på som vanligt utan att verksamheterna har blivit lidande. Detta trots att bolaget är i ett uppstartskede med att installera sig i nya lokaler, implementera ett nytt fastighetssystem och att inrätta nya rutiner med Förvaltaren. Överlåtelseavtalet mellan staden och bolaget avseende fastigheter som fortsättningsvis ska ägas och förvaltas av bolaget beräknas tecknas den 1 oktober 2017.

Rekrytering av VD pågår

Rekrytering av VD pågår i detta nu, och arbetet med fastighetsöversynen fortsätter. Detta innebär bland annat att bolaget har omstrukturerats, och att ett antal dotterbolag och dotterdotterbolag har startats för att ta hand om köp och försäljning av fastigheter under 2017.