Organisation

Vi som arbetar på Lokalfastigheter förvaltar och utvecklar kommunens lokaler för förskolor, skolor, kultur och fritid, särskilda boenden – samt vård och omsorg. Vi hyr även in verksamhetslokaler från andra fastighetsägare avsedda för kommunens verksamheter. I det dagliga arbetar vi med:

  • Tillsyn, skötsel och underhåll av lokaler och fastigheter
  • Planerar underhåll av fastigheter och lokaler
  • Planerar lokalresurser i samverkan med kommunens verksamheter
  • Förhandlar hyresavtal med andra fastighetsägare

Välkommen att kontakta oss!

Organisation