Ekonomi

Omsättningen för 2019 är beräknad till cirka 180 mkr. Nyckeltalen nedan avser 2019. 

Fakturering

Söker du information om fakturering? Klicka då här.

Nyckeltal 2019

Omsättning, mkr

180

Periodens resultat före skatt, mkr

-19

Balansomslutning, mkr

200

Likvida medel, mkr

107

Soliditet, %

35