Ekonomi & Fakturering

Fakturor

Alla fakturor från våra leverantörer hanteras av företaget InExchange. De levererar i sin tur fakturorna till vårt fakturahanteringsprogram.

Vi arbetar med elektroniska leverantörsfakturor, så kallade e-fakturor. Våra leverantörer kan skicka e-fakturor i formatet PEPPOL BIS 3.0 till InExchange.

På fakturan anger du som leverantör:

  • Lokalfastigheters referenskod
  • Lokalfastigheters beställare
  • Leverantörens kontaktperson
  • Leverantörens bankgiro
  • Specifikation av beställning

Fakturaadress:

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB
Org.nr 556628-6729
INX9162-007
831 90 Östersund

Skicka e-faktura

Det finns två möjliga vägar för e-fakturering.

A. Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket:

Du som leverantör kontaktar din VAN-operatör och ber om en anslutning till Lokalfastigheter via PEPPOL-nätverket. Det format som gäller för e-fakturor är PEPPOL BIS 3.0. Du anger den elektroniska adress som tillhör Lokalfastigheter, se nedan.

Bolag

ORG-nummer

Elektronisk adress (PEPPOL)

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

556628-6729

0007:5566286729

B. Mejla faktura som PDF:

           I undantagsfall kan leverantörer även mejla en faktura som PDF till
         E-post: INX9162-007@pdf.scancloud.se

Vid frågor

Har leverantören ingen lösning för e-faktura kontakta vår samarbetspartner InExchange för att komma igångwww.inexchange.se/skicka-faktura

Omsättningen för 2019 är beräknad till cirka 180 mkr. Nyckeltalen nedan avser 2019.

Nyckeltal 2019

Omsättning, mkr

180

Periodens resultat före skatt, mkr

-19

Balansomslutning, mkr

200

Likvida medel, mkr

107

Soliditet, %

35

Har du ytterligare frågor?

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.