Ekonomi & Fakturering

Fakturor

Alla fakturor för nya leverantörer hanteras av företaget eSynergetics AB. De levererar i sin tur fakturorna till vårt fakturahanteringsprogram.

Vi arbetar med elektroniska leverantörsfakturor, så kallade e-fakturor. Våra leverantörer kan skicka e-fakturor i formatet PEPPOL BIS 3.0 till eSynergetics AB.

Vi använder systemet EcoFact som sammankopplar oss med våra leverantörer och även konverterar PDF-dokument till e-fakturaformat.

På fakturan anger du som leverantör:

  • Lokalfastigheters referenskod
  • Lokalfastigheters beställare
  • Leverantörens kontaktperson
  • Leverantörens bankgiro
  • Specifikation av beställning

Fakturaadress:

eSynergetics AB
Vasagatan 10
112 30 Stockholm

Vid frågor

Kontakta eSynergetics AB på support@esyn.se eller 08-559 26 888.

Registrering i EcoFact

För dig som ny leverantör krävs att en engångsverifiering görs i EcoFact oavsett vilket av nedanstående alternativ du sedan väljer att skicka e-fakturan på.

Gå till  invoice.ecofact.ai och klicka på Sign up och följ stegen på skärmen. Mejladressen som du som leverantör registrerar dig med ska vara samma som den du skickar fakturor från.

Om registrering inte är möjlig, kontakta eSynergetics AB kundtjänst på support@esyn.se eller 08-559 26 888.

Skicka e-faktura

Det finns två möjliga vägar för e-fakturering.

A. Skicka e-faktura via PEPPOL-nätverket:

Du som leverantör kontaktar din VAN-operatör och ber om en anslutning till Lokalfastigheter via PEPPOL-nätverket. Det format som gäller för e-fakturor är PEPPOL BIS 3.0. Du anger den elektroniska adress som tillhör Lokalfastigheter, se nedan.

Bolag

ORG-nummer

Elektronisk adress (PEPPOL)

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB

556628-6729

0007:5566286729

B. Skicka e-faktura via EcoFact:

  • Du som leverantör loggar in på kontot som registrerats i EcoFact.
  • Under Fakturor i vänsterfliken klickar du på Skapa Faktura. Där kan PDF fakturan laddas upp direkt (Drag & Drop) eller mejlas till e-postadressen som är angiven på samma sida.

Omsättningen för 2019 är beräknad till cirka 180 mkr. Nyckeltalen nedan avser 2019.

Nyckeltal 2019

Omsättning, mkr

180

Periodens resultat före skatt, mkr

-19

Balansomslutning, mkr

200

Likvida medel, mkr

107

Soliditet, %

35

Har du ytterligare frågor?

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.