Om oss

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som har i uppdrag att främja lokalförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.
Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som har i uppdrag att främja lokalförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna.

Lokalfastigheter har i uppdrag att:

  • Förvalta, förvärva, sälja, äga, bygga och utveckla fastigheter eller tomträtter med arbetsplatser, lokaler och kollektiva anordningar för Sundbybergs stad
  • Främja lokal- och arbetsplatsförsörjningen genom bland annat inhyrning av lokaler för stadens verksamheter
  • Aktivt bidra till att effektivisera och rationalisera kommunkoncernens lokalutnyttjande genom att vara en aktiv part i stadens lokalförsörjningsprocess

Förvaltning och kontrakt

Förvaltningen avser i huvudsak skolor, förskolor, omsorgsboende samt idrotts- och fritidsanläggningar. Kontraktshanteringen omfattar samma verksamhetsområde samt inhyrning av kontorslokaler för staden och bolagskoncernens räkning. I vårt uppdrag ingår att:
  • Hantera drift och skötsel inklusive felanmälan
  • Efter beställning från staden svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnader
  • Verkställa stadens underhållsplan
  • Hantera avtal för inhyrda objekt  – samt förhandla och omförhandla avtal

Kommunalrättsliga principer

Lokalfastigheter ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, vilket innebär att:
  • Verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen
  • Kommunmedlemmarna ska behandlas lika
  • Det råder förbud mot att lämna stöd åt enskild och mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls

Fastigheterna

Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter. Totalt handlar det om sammanlagt 226 600 kvm lokalyta, varav 2 200 kvm är bolagets egna lokaler, 90 700 kvm är inhyrda och 133 700 kvm är Sundbybergs stads egna fastigheter.

Organisation

Vi som arbetar på Lokalfastigheter förvaltar och utvecklar kommunens lokaler för förskolor, skolor, kultur och fritid, särskilda boenden – samt vård och omsorg.

Ekonomi

Få en inblick i vår ekonomi.

Ledningsgrupp

Få ett ansikte på oss som jobbar i ledningsgruppen. Du är även varmt välkommen att kontakt oss om du skulle ha några frågor eller funderingar.