Service för verksamhetslokaler

När något behöver ordnas i din verksamhetslokal – lokaler för stadens verksamhet – är det viktigt att veta vem som ansvarar för vad. Vi hjälper dig med det som rör det tekniska i och runt din lokal. Som hyresgäst tar du själv hand om service och fel som kan relateras till din verksamhet.
Service för verksamhetslokaler

Lokalfastigheter som hyresvärd

Vi tar hand om arbetsuppgifter av teknisk karaktär avseende byggnader, dess installationer och fast inredning. Exempel på detta är yttre skötsel, drifttillsyn, kontroll, justeringar, underhåll och reparationer.

Hyresgäst

Som hyresgäst tar du hand om alla fel som kan relateras till verksamheten i respektive lokal. Exempel på detta är städning, avfallshantering, lås, larm, skötsel av maskiner, tillsyn, byte av ljuskällor och felanmälan till Lokalfastigheter.

Gränsdragning - vem gör vad

Med gränsdragningslistan (se länk nedan) kan du se i detalj vem som ansvarar för vad i stadens verksamhetslokaler. Gränsdragningen gäller befintliga byggnader, inredning, utrustning med mera i kommunala verksamhetslokaler där Sundbybergs stad är hyresgäst. Gränsdragningslistorna omfattar inte inhyrda lokaler från andra fastighetsägare. Den gäller inte heller för dig som är privat hyresgäst och hyr en kommersiell lokal.

Har du ytterligare frågor?

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.