Felanmälan & akuta fel

När du hyr en lokal av oss hjälper vi dig med det som rör det tekniska i och runt din lokal. Som hyresgäst tar du själv hand om service och fel som kan relateras till din verksamhet.

Felanmälan och akuta fel

Du som hyr en verksamhetslokal- eller annan lokal

En verksamhetslokal är en lokal som används för stadens olika verksamheter. Sundbybergs stad har också lokaler för andra ändamål, som vi förvaltar. Vill du som hyresgäst göra en felanmälan av det tekniska i lokalen använder du Vitec.

Du behöver en behörighet för att kunna göra en felanmälan. För att beställa behörighet för Vitec kontaktar du din fastighetsförvaltare. Då behöver du lämna följande information: namn, arbetsplats, telefonnummer och e-post.

Sammanfattningsvis:

Har du ytterligare frågor?

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.