Felanmälan & akuta fel

När du hyr en lokal av oss hjälper vi dig med det som rör det tekniska i och runt din lokal. Som hyresgäst tar du själv hand om service och fel som kan relateras till din verksamhet.

Felanmälan och akuta fel

Du som hyr en verksamhetslokal- eller annan lokal

En verksamhetslokal är en lokal som används för stadens olika verksamheter. Sundbybergs stad har också lokaler för andra ändamål, som vi förvaltar. Vill du som hyresgäst göra en felanmälan av det tekniska i lokalen använder du Vitec.

Du behöver en behörighet för att kunna göra en felanmälan. För att beställa behörighet för Vitec kontaktar du din fastighetsförvaltare. Då behöver du lämna följande information: namn, arbetsplats, telefonnummer och e-post.

Sammanfattningsvis:
           

Gränsdragning - vem gör vad

Med gränsdragningslistan (se länk nedan) kan du se i detalj vem som ansvarar för vad i stadens verksamhetslokaler. Gränsdragningen gäller befintliga byggnader, inredning, utrustning med mera i kommunala verksamhetslokaler där Sundbybergs stad är hyresgäst. Gränsdragningslistorna omfattar inte inhyrda lokaler från andra fastighetsägare. Den gäller inte heller för dig som är privat hyresgäst och hyr en kommersiell lokal.

Har du ytterligare frågor?

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.

Lokalfastigheter har planeringsdagar den 19-20 september

Under dessa dagar har vi begränsad möjlighet att svara på eller hantera felanmälan som läggs i Vitec.

Har du akuta ärenden, anmäler du det som vanligt dygnet runt på 08-518 33 633.

Gäller det liv eller egendom ska du alltid ringa 112.