Ett modernt fastighetsbolag i ständig utveckling

Lokalfastigheter i Sundbybergs tekniker Sharam i arbete

Förvaltning av fastigheter idag ser helt annorlunda ut än den gjorde igår, och den kommer se än mer annorlunda ut imorgon. Teknik och processer utvecklas hela tiden och vår verksamhet med den. Idag är Lokalfastigheter en modern organisation med en progressiv inriktning på morgondagens fastighetsutveckling.

Långsiktig och systematisk planering är viktigt för den förvaltning vi bedriver, och nyckeln till att bevara fastigheternas funktion. Men i takt med att tekniken utvecklas kommer nya grepp in, som digitaliserad driftövervakning, som löser problem innan de blir problem för verksamheten.

Till detta kommer även FM-tjänster, smarta synergieffekter där all kompetens nyttjas på bästa sätt för de vi är till för – invånarna.

Vårt underhåll handlar om hållbarhet. Idag och imorgon

En man pratar i telefon och inspekterar ett genomfört arbete.

Just nu ligger också ett stort fokus på Sundbyberg som en klimatsmart och fossilfri stad – ett långsiktigt mål som kräver både god planering och kompetens i den senaste teknikens möjligheter. Lokalfastigheter är ett bolag med höga ambitioner när det kommer till hållbarhet, och detta i alla delar av verksamheten. De senaste decenniernas klimatdebatt och den forskning som utvecklats snabbt har skapat insikter som driver bolaget i en ny och kreativ riktning.

Allt detta ligger inkorporerat i vår dagliga verksamhet, och är en självklar del i arbetet vi gör.

Den enskilde medarbetaren på Lokalfastigheter som löpande gör ronderingar och kontroller för att förebygga fel och brister, är också en viktig aktör i vårt utvecklingsarbete. De observationer vi gör idag kan leda till nya idéer som kan bidra till innovativa lösningar imorgon.

Vi sparar mycket på att göra det idag. Imorgon blir det dyrare

Vi har kommande år en rad utmaningar inom vårt fastighetsbestånd, och för att möta de behov vi och Staden ser framför oss kommer vi nogsamt följa upp de inspektioner som nu görs. Lokalfastigheter har i sin roll som förvaltare alltid en skyldighet att tydligt och klart redogöra för status i beståndet och även rekommendera insatser där så krävs.

Ett eftersatt underhåll leder ofta till avsevärt högre kostnader. Vi ser strategiska underhållsplaner som nyckeln till långsiktig hållbarhet och ekonomiskt effektiv förvaltning. I slutänden handlar det om att över tid erbjuda bra faciliteter för stadens många verksamheter.