Det är de små detaljerna som gör det: Nr 4

Shahram och leverantören sparade 50% av inköpskostnaden

Sharam på Lokalfastigheter i Sundbyberg

Ekhöjdens äldreboende är ett viktigt hus för personer meddemenssjukdom och omfattande vårdbehov. Så när Shahram, som arbetar med säkerhetsteknik, i samarbete med leverantören utverkade ett 50% lägre inköpspris kring säkerheten, då var det ett väsentligt bidrag till Sundbybergs ekonomi och verksamhet. Shahrams prisförhandling är bara en av de många detaljer som ingår i vårt stora ansvar.