Vill du ha ett viktigt jobb? Sök jobbet som Fastighetschef

Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa? Sundbyberg är en snabbt växande stad, vilket innebär ett stort behov av fler lokaler för kommunal verksamhet. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ägs av Sundbybergs stad och har stadens uppdrag att förvalta 230 000 kvm skolor, förskolor och andra kommunala verksamhetslokaler, ansvara för en hållbar och effektiv lokalförsörjning och handha nyproduktion av verksamhetslokaler. Bolaget har idag 20 anställda och en omsättning på ca 155 mnkr med kontor i Sundbybergs centrum.

Vi som arbetar på Lokalfastigheter har som ledord att vara affärsmässiga, kunniga och enkla att samarbeta med. Hos oss möter du en öppen och avslappnad arbetsplats med alla förutsättningar för ett modernt digitalt och varierat arbetssätt där det också är viktigt att ha roligt tillsammans. Känner du igen dig i detta och vill vara med och bidra till vårt bolag och bygga Sundbyberg?

Vi söker nu en erfaren ledare som vill vara med att utveckla medarbetarna och verksamheten framåt. Du är medlem av ledningsgruppen och rapporterar till VD.

Fastighetschefen är chef för förvaltningsavdelningen och ansvarig för den totala (tekniska-, ekonomiska-, juridiska- hållbara) fastighetsförvaltningen i bolaget. Det innebär så väl förvaltning enligt uppdrag från staden, som att förvalta bolagets egna fastigheter. Denne ansvarar för att kunderna är nöjda med sina lokaler, genom att affärsutveckla, kvalitetssäkra och utveckla rutiner och arbetsprocesser inom avdelningen. Fastighetschefen har ekonomiskt ansvar för avdelningens resultat och fastigheternas driftnetto utifrån beslutad budgetram och har vidare ansvar för planering av tillsyn, skötsel, reparationer samt utförandet av förebyggande och planerat underhåll.

Ansvarar för Fastighetsutvecklingen av stadens fastigheter och ska utföra analyser och utredningar för utveckling av befintligt fastighetsbestånd. Ansvarar för omställningen av stadens fastigheter till att vara klimatneutrala 2030 utifrån givna ekonomiska förutsättningar.

Du har personalansvar för en fastighetsassistent, tre förvaltare, en teknisk förvaltare , 2 fastighetstekniker och 1 drifttekniker. Den tekniska förvaltaren har ett arbetsledande ansvar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillsättning omgående.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utöva ett närvarande ledarskap i enlighet med Lokalfastigheters värdegrund, och med det skapa delaktighet, samarbete och engagemang inom förvaltningsavdelningen och för förvaltningsuppdraget
 • Leda, fördela  och utveckla arbetet inom fastighetsförvaltningen samt tillse att det finns egna eller köpta resurser efter behov. Ha ett proaktivt angreppssätt.
 • Bedriva en proaktiv och nära kunddialog med staden vad gäller bolagets förvaltningsuppdrag och tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett effektivt, strategiskt och affärsmässigt vis.
 • Bedriva en proaktiv nära kunddialog med verksamheterna.
 • Utveckla organisationen och företaget i takt med omvärldsförändring
 • Säkerställa och utföra det juridiska fastighetägaransvaret samt övriga legala krav inom fastighetsförvaltning och LOU.
 • Verka för samordning och samverkan mellan förvaltnings- och projektavdelningen samt VD-stab
 • Utföra och ta initiativ till utredningar av fastighetsutvecklingskaraktär.

Vem är det vi söker?

För att lyckas behöver du som person ha ett eget driv, vara lyhörd och affärsmässig. Du värdesätter samverkan och dialog, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att fatta självständig beslut. Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som har mycket goda ledaregenskaper. Du ska ha förmåga att leda och fördela arbetet på ett sätt som gynnar laget, skapar arbetsglädje och levererar resultat. Vi ser att du är strukturerad och planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt med god framförhållning

Som Fastighetschef  arbetar du proaktivt med att skapa och utveckla processer, rutiner och riktlinjer inom området. Rollen kräver ett stort engagemang och en vilja att vara med och påverka verksamheten framåt.

Meriterande om du tidigare har erfarenhet inom kommunal och eller offentlig sektor.

Kompetens och yrkeserfarenhet

 • Dokumenterad erfarenhet av ledande positioner inom Fastighetsförvaltning, och då som chef med personal- , budget- och affärsutvecklingsansvar.
 • Stor vana att driva och utveckla konsultuppdrag med tydligt kundfokus och kunddialog. Förmåga att driva verksamhetsutveckling i tät dialog med kundförväntan.
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
 • Kunskap om lagar och regler inom fastighetsförvaltning, fastighetsägaransvar samt insatt i fastighetsekonomi
 • Dokumenterad erfarenhet och kunskap i strategisk fastighetsutveckling och detaljplaneprocesser utifrån fastighetsperspektivet.
 • Kunskap och erfarenhet av att driva energi- och hållbarhetsfrågor
 • Kunskap inom fastighets- och hyresjuridik, offentlig upphandling samt god förhandlingsvana

Utbildning

 • Universitets-och/eller högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning, fastighetsanalys, fastighetsutveckling eller motsvarande

Kontakt och ansökan

Välkommen att höra av dig med frågor gällande tjänsten till VD Marica Johansson marica.johansson@lokalfastigheter.se. Skicka din ansökan till; HR konsult Mari Friberg, mari.friberg@lokalfastigheter.se, 0737-29 99 09.

Sista ansökningsdagen är den 12 november 2021. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.

Välkommen med din ansökan!

Linus Johansson övergår från konsult till anställd affärscontroller från och med den 10 november 2021

Linus kommer närmast från en konsultroll på Lokalfastigheter 😉 och även om han har träffat all personal så hoppas han kunna lära känna alla bättre framöver. Innan detta så har han haft diverse olika roller inom ekonomi så som revisor, business controller och kalkylspecialist.

Linus är född och uppvuxen i Linköping. Han är intresserad av aktier och tycker det är intressant då han tycker det har mer med mänskligt beteende och psykologi att göra än ekonomi. Utöver det så gillar Linus det vanliga så som resor, god mat och gott sällskap.

Vi önskar Linus varmt välkommen!

Ronie Ekström börjar på Lokalfastigheter den 17 maj

Ronie skall vikariera som fastighetsförvaltare för Beatrice Jonsson som i juni går på föräldraledighet.

Ronie har lång erfarenhet från olika roller i fastighetsförvaltande bolag. Han har bl a verkat som förvaltare och fastighetschef på företag som Akademiska Hus och Locum. Vi hälsar Ronie varmt välkommen till Lokalfastigheter.

/Lars Oskarsson

FÖRSKOLAN BACKEN ÄR INVIGD!

Lokalfastigheters projekt Kaplanen är nu färdigställt och högtidligen invigt av ingen mindre än Sveriges utbildningsminister Anna Ekström (S). Anna Ekström pratade direkt till barnen om hur viktigt det första steget inom förskola och skola är för det livslånga lärandet och för att barnen ska få en bra start i livet. Hon avslutade sitt inledningstal med att skicka ett stort ”Grattis till den här fina förskolan!”.

Invigningen firades med ballonger, glass och såpbubblor och barnen fick också träffa kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) som berättade hur stolt han är över den nya förskolan och de möjligheter den ger till barnen som går där.

– Här är alla barn välkomna och alla barn ska ha det bra i Sundbyberg, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S). Konstnären Anna Sörensson hade bjudits in för att berätta för barnen och de samlade om sitt verk Lingonträden, som dag som kväll lyser upp förskolans gård för att också andra vuxna ska kunna se att det här är en plats för lek. – Barn har andra perspektiv, och därför är lingonträden extra stora, berättade Anna Sörensson om hur hon arbeta med både barn- och vuxenperspektivet. – Jag hoppas att alla barn ska bjuda in en vuxen till lek, för det behöver alla vuxna få prova på, sa Anna.

TAKLAGSFEST FÖR NÄSTA GENERATION FÖRSKOLA – KVARNKULLEN SOM SKA STÅ KLAR 2021

Gamla goda traditioner är till för att lyftas. Takstolar och takåsar står klara på vår kommande förskola, Kvarnkullen, som byggs i Ursvik. Här ska 150 barn i 10 avdelningar få gå när förskolan står klar 2021. I dag, firar vi att taklagen är på plats!

– Det känns fantastiskt att vi nu, i samband med taklagsfesten, kommit så långt med bygget. Här bygger vi för en hållbar framtid och tar vårt ansvar som bostads- och samhällsutvecklare och när Ursvik växer som ort, då är det viktigt att alla funktioner växer i samma takt, säger Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad.

– Vi är fantastiskt stolta över vårt uppdrag att bygga stad, för framtiden och kommande generationer. Sundbybergs stad ska växa med sin befolkning och det är genom den här typen av aktivitet som vi för samman beslutsfattande politiker och tjänstemän med projektet och entreprenaden, alla de som möjliggör den nya förskolan, säger Marica Johansson vd på Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.

Kvarnkullen byggs enligt miljöklassificeringen Silver och vi gör det med specifikt krav på Guld för energi. Det innebär bland annat att barnen kommer att spendera sina dagar i ett hus utrustat med solceller som genererar energi till fastigheten. Här kommer 150 barn i 10 avdelningar kunna få gå.

Våra sommarjobbare har börjat

Måndagen den 15 juni anlände cirka trettio sommarjobbare till koncernen.

Med omtanke av hänsyn för alla medarbetare och sommarjobbare kommer de i år att utgå ifrån Förvaltarens lokaler på Hallonbergsplan och Skogsbacken, istället för från Förvaltarens huvudkontor som tidigare år.

Nytt för i år är att sommarjobbarna kommer att komma i fyra perioder istället för tre under vecka 25-32.