Senaste nyheterna

FÖRSKOLAN BACKEN ÄR INVIGD!

2020-09-16 Lokalfastigheters projekt Kaplanen är nu färdigställt och högtidligen invigt av ingen mindre än Sveriges utbildningsminister Anna Ekström (S). Anna Ekström […]

Välkommen vår nya projektledare!

2020-09-16 Vi är glada att kunna välkomna Azar Neisari som ny projektledare till Lokalfastigheter från och med den 21 september.

TAKLAGSFEST FÖR NÄSTA GENERATION FÖRSKOLA – KVARNKULLEN SOM SKA STÅ KLAR 2021

2020-06-18 Gamla goda traditioner är till för att lyftas. Takstolar och takåsar står klara på vår kommande förskola, Kvarnkullen, som byggs […]

Våra sommarjobbare har börjat

2020-06-17 Måndagen den 15 juni anlände cirka trettio sommarjobbare till koncernen. Med omtanke av hänsyn för alla medarbetare och sommarjobbare kommer […]

Visa alla nyheter >

Uppföljning av budget 30 april

2017-05-1

Uppföljning av budget per den 30 april för Lokalfastigheter visar på ett underskott på totalt -15,7 mnkr. Underskottet hänförs i huvudsak till att hyresavisering till staden var försenad på grund av att implementering av fastighetssystemet Vitec har dragit ut på tiden. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 733,9 mnkr som i huvudsak avser försäljning av tre fastigheter som hittills är kontrakterade.

Det återstår ännu en extern försäljning och överlåtelse enligt fastighetsöversynen. Verksamhetsövergången från staden till bolaget har fungerat bra och fastighetsförvaltningen har flutit på som vanligt utan att verksamheterna har blivit lidande. Detta trots att bolaget är i ett uppstartskede med att installera sig i nya lokaler, implementera ett nytt fastighetssystem och att inrätta nya rutiner med Förvaltaren. Överlåtelseavtalet mellan staden och bolaget avseende fastigheter som fortsättningsvis ska ägas och förvaltas av bolaget beräknas tecknas den 1 oktober 2017.

Rekrytering av VD pågår

Rekrytering av VD pågår i detta nu, och arbetet med fastighetsöversynen fortsätter. Detta innebär bland annat att bolaget har omstrukturerats, och att ett antal dotterbolag och dotterdotterbolag har startats för att ta hand om köp och försäljning av fastigheter under 2017.