Organisation

Ledningsgrupp

 

Marica Johansson, tf vd

Lars Oscarsson, tf förvaltningschef

Rose-Marie Lind, administrativ chef