Organisation

Ledningsgrupp

 

Marica Johansson, tf vd

Lars Oscarsson, tf fastighetsförvaltningschef

Niclas Fredriksson, projektchef

Johan Runbäck, affärscontroller