Organisation

Ledningsgrupp

 

Marica Johansson, tf vd

Björn Odin, fastighetsförvaltningschef

Niclas Fredriksson, projektchef

Johan Runbäck, affärscontroller

Lars Oskarsson, affärs- och fastighetsutvecklare