Ekonomi

Lokalfastigheter har under 2017 varit inne i ett expansivt skede. Bolaget har tagit över personal och verksamhet från Sundbybergs stad, samtidigt som Lokalfastigheter har utökats och består nu av 5 dotterbolag och 17 dotterdotterbolag. Omsättningen för 2017 är beräknad till cirka 134 mkr. Bolaget är skuldfritt med åtta egna fastigheter till ett bedömt marknadsvärde om 1 184 mkr (2017-12-31). Nyckeltalen nedan avser 2016. 

Fakturering

Söker du information om fakturering? Klicka då här.

Nyckeltal 2016

Omsättning, mkr

24

Periodens resultat efter skatt, mkr

13

Balansomslutning, mkr

206

Likvida medel

11

Överskottsgrad, driftnetto %

76

Överskottsgrad, bruttoresultat %

56

Soliditet (synlig), %

85

Direktavkastning, %

6

Marknadsvärde, mkr

346