Medarbetare

Vi som arbetar på Lokalfastigheter förvaltar och utvecklar kommunens lokaler för förskolor, skolor, kultur och fritid, särskilda boenden – samt vård och omsorg. Vi hyr även in verksamhetslokaler från andra fastighetsägare avsedda för kommunens verksamheter. I det dagliga arbetar vi med:

  • Tillsyn, skötsel och underhåll av lokaler och fastigheter
  • Planerar underhåll av fastigheter och lokaler
  • Planerar lokalresurser i samverkan med kommunens verksamheter
  • Förhandlar hyresavtal med andra fastighetsägare

Välkommen att kontakta oss!

Ledning Marica Johansson, tf vd 08-518 336 01 marica.johansson@lokalfastigheter.se

Ledning Rose-Marie Lind, administrativ chef 08-518 33 622 rose-marie.lind@lokalfastigheter.se

Ledning Lars Oskarsson, tf förvaltningschef verksamhetslokaler 073-917 74 41 lars.oskarsson@lokalfastigheter.se

Ledning Björn Odin, förvaltningschef verksamhetslokaler           08-518 33 611 bjorn.odin@lokalfastigheter.se