Felanmälan och akuta fel

När du hyr en lokal av oss hjälper vi dig med det som rör det tekniska i och runt din lokal. Som hyresgäst tar du själv hand om service och fel som kan relateras till din verksamhet.

Du som hyr en verksamhetslokal

När du som hyr en verksamhetslokal – det vill säga en lokal för stadens verksamheter – vill göra en felanmälan som gäller det tekniska i lokalen använder du tjänsten Weblord på Min sida i Kommunet. Du behöver en behörighet till Weblord för att kunna göra en felanmälan. Om du saknar behörighet kan du kontakta oss, se nedan. 

  • Akuta ärenden anmäls dygnet runt till telefon 08-518 33 633
  • Vid fara för liv eller egendom ska du alltid ringa 112

Du som hyr en kommersiell lokal

Om du hyr en kommersiell lokal – se lista nedan – och vill göra en felanmälan som gäller det tekniska i lokalen så loggar du in i Vitec och gör en felanmälan. Du behöver behörighet till Vitec för att kunna göra en felanmälan. Om du saknar behörighet kan du även göra en felanmälan direkt till din fastighetsförvaltare. 

  • Vid akuta fel under klockan 07.00-16.00 vardagar ringer du 08-518 33 633 och ber att få prata med någon på Lokalfastigheter.
  • Vid akuta fel vardagar klockan 16.00-07.00 samt helger ringer du jourföretaget                                         Bravida på 020-212 112.

Beställa behörighet Weblord

Du kan beställa behörighet i Weblord genom att skicka ett mail till Lena Hjörnered på lena.hjornered@lokalfastigheter.se. Ange ditt namn, arbetsplats, telefonnummer och e-post. Detta gäller endast verksamhetslokaler.

Övriga frågor

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.

Kommersiella lokaler

Centrala

Makaronen 8

Järnvägsgatan 66 Starrbäcksgatan 1