Felanmälan och akuta fel

När du hyr en lokal av oss hjälper vi dig med det som rör det tekniska i och runt din lokal. Som hyresgäst tar du själv hand om service och fel som kan relateras till din verksamhet.

Du som hyr en verksamhetslokal- eller annan lokal

En verksamhetslokal är en lokal som används för stadens olika verksamheter. Sundbybergs stad har också lokaler för andra ändamål, som vi förvaltar. Vill du som hyresgäst göra en felanmälan av det tekniska i lokalen använder du Vitec.

Du behöver en behörighet för att kunna göra en felanmälan. För att beställa behörighet för Vitec kontaktar du din fastighetsförvaltare. Då behöver du lämna följande information: namn, arbetsplats, telefonnummer och e-post.

Sammanfattningsvis:

Du som hyr en kommersiell lokal på Löfströmsvägen 1, Järnvägsgatan 5 & 7 eller Starrbäcksgatan 1

Om du hyr en lokal i dessa fastigheter och vill göra en felanmälan som gäller det tekniska i lokalen så ringer du Bravida på telefon 020-212 112. Du kan också kontakta din fastighetsförvaltare för att göra en felanmälan.

  • Vid fara för liv eller egendom ska du alltid ringa 112
  • Akuta ärenden anmäls dygnet runt till Bravida på telefon 020-212 112
  • Vid övriga ärenden kontaktar du din fastighetsförvaltare

Övriga frågor

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.

Kommersiella lokaler

Centrala

Makaronen 8

Järnvägsgatan 66 Starrbäcksgatan 1