Vikarierande Fastighetsförvaltare hos Lokalfastigheter

Vill du vara med på vår spännande tillväxtresa? Sundbyberg är en snabbt växande stad, vilket innebär ett stort behov av fler lokaler för kommunal verksamhet. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB ägs av Sundbybergs stad och har stadens uppdrag att förvalta 230 000 kvm skolor, förskolor och andra kommunala verksamhetslokaler, ansvara för en hållbar och effektiv lokalförsörjning och handha nyproduktion av verksamhetslokaler. Bolaget har idag 20 anställda och en omsättning på ca 155 mnkr med kontor i Hallonbergens centrum.

Fastighetsförvaltningen sker genom fastighetsförvaltaren som har det övergripande ansvaret för fastigheten. Som Fastighetsförvaltare ansvarar du för den juridiska och ekonomiska förvaltningen. Här ligger ansvaret för kunddialogen, ekonomi och den inhyrda verksamhetslokalen.

Fastighetsförvaltaren är i alla frågor kundansvarig och den som kallar till, och ansvarar för innehållet i kundmötet. Fastighetsförvaltaren lägger årsvis en plan för kundarbetet där det framgår vem vi träffar och när. Innehållet i kundmötet anpassas utifrån vad som är aktuellt i fastigheten. Det är fastighetsförvaltarens ansvar att i kunddialogen skapa ingående förståelse för hur verksamheten bedrivs samt inhämta information kring verksamhetens lokalbehov på kort och lång sikt.

Som Fastighetsförvaltare är man budget- och resultatansvarig.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Upprätta budget, prognos, bokslut och resultatuppföljning för fastigheterna.
 • Genomföra kundmöten och ha löpande kundkontakt. 
 • I samverkan med lokalförsörjaren bevaka, säga upp och genomföra omförhandlingar av externa hyreskontrakt.
 • I samverkan med teknisk förvaltning prioritera, planera och genomföra planerat underhåll.
 • Bevaka lagar och intressen rörande förvaltade fastigheter samt inhyrda lokaler
 • Delta i besiktningar.
 • Driva det strategiska nöjdkundarbetet.
 • Medverka vid projektering och förberedelser vid ny- och ombyggnadsprojekt

Vem är det vi söker?
På grund av ett föräldravikariat söker vi en vikarierande Fastighetsförvaltare för perioden ca 15 maj 2021 t o m augusti 2022. Som Fastighetsförvaltare är du affärsinriktad och du har en central roll i dialog med våra kunder och att du säkerställer att den interna kommunikationen med Teknisk Förvaltning och Projekt fungerar väl. Vi lägger stor vikt vid att du har erfarenhet från relationsskapande arbete med mycket kundkontakt. Du är en duktig problemlösare och det är meriterande om du har god teknisk kunnighet. Du strukturerar själv ditt arbete och du gillar att samarbeta tillsammans med andra.

Kompetens och yrkeserfarenhet

 • Erfarenhet av fastighetsförvaltning eller liknande
 • God förståelse för fastighetsekonomi
 • Erfarenhet av att arbeta med fastighets- och ekonomisystem
 • Erfarenhet från relationsskapande arbete med mycket kundkontakt

Utbildning
Högskoleutbildning inom fastighetsekonomi, fastighetsförvaltning eller motsvarande

Goda kunskaper om exempelvis hyreslagen, LOU, PBL, fastighets- och entreprenadjuridik samt lagar gällande fastighetsägarens ansvar

Vi som arbetar på Lokalfastigheter har som ledord att vara affärsmässiga, kunniga och enkla att samarbeta med. Känner du igen dig i detta och vill vara med och bidra till vårt bolag och bygga Sundbyberg?

Kontakt och ansökan
Välkommen att höra av dig med frågor gällande tjänsten till Fastighetschef Lars Oskarsson 08-518 336 10, lars.oskarsson@lokalfastigheter.se. Skicka din ansökan till; HR konsult Mari Friberg, mari.friberg@lokalfastigheter.se, 0737-29 99 09.

Sista ansökningsdagen är den 6 april 2021. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.

Välkommen med din ansökan!

Nöjd Kund Index

Varje år går vi på Lokalfastigheter ut och frågar våra kunder om hur de upplever oss och den service vi erbjuder. De lokaler vi hyr ut är viktiga hus som gör stor nytta för invånarna i staden, och vi arbetar hela tiden för att förbättra oss. Så hur har vi lyckats i år?

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB får fortsatt mycket starka betyg och mäts på både ett Totalindex och på NKI (Nöjd Kund Index). I Totalindex och i det övergripande betyget för fysisk miljö och service ges ett mycket bra betyg, där betyget dessutom har ökat med fem betygsenheter. Det säger oss att hyresgästerna därmed är totalt sett väldigt nöjda.

Lokalerna får också ett starkt betyg tack vare lokalernas utformning, inre miljö och lokalernas yttre miljö.

NKI (Nöjd Kund Index) mäts på hur bra vi är på kunddialogen, att vårda våra kundrelationer och hur bra vi är på att ge personlig service, hantera felanmälningar samt skötsel, drift &och underhåll. Här ser vi att vi på nästintill samtliga övergripande kvaliteter ges starka betyg men att det ändå har försvagats något. Felanmälan är den faktor som upplevs ha försämrats ganska mycket från ett betyg om 74 till 66. Felanmälan ges därmed endast ett medelbetyg men ökar samtidigt i viktighet. Att felanmälan försämrats i upplevelse tolkar vi som en effekt av att vi lagt om rutinerna för denna till att bli mer digital och att omställningen inte hunnit få genomslag ordentligt. Något vi kommer att förankra än mer från och med nu.

FÖRSKOLAN BACKEN ÄR INVIGD!

Lokalfastigheters projekt Kaplanen är nu färdigställt och högtidligen invigt av ingen mindre än Sveriges utbildningsminister Anna Ekström (S). Anna Ekström pratade direkt till barnen om hur viktigt det första steget inom förskola och skola är för det livslånga lärandet och för att barnen ska få en bra start i livet. Hon avslutade sitt inledningstal med att skicka ett stort ”Grattis till den här fina förskolan!”.

Invigningen firades med ballonger, glass och såpbubblor och barnen fick också träffa kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S) som berättade hur stolt han är över den nya förskolan och de möjligheter den ger till barnen som går där.

– Här är alla barn välkomna och alla barn ska ha det bra i Sundbyberg, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Schilling (S). Konstnären Anna Sörensson hade bjudits in för att berätta för barnen och de samlade om sitt verk Lingonträden, som dag som kväll lyser upp förskolans gård för att också andra vuxna ska kunna se att det här är en plats för lek. – Barn har andra perspektiv, och därför är lingonträden extra stora, berättade Anna Sörensson om hur hon arbeta med både barn- och vuxenperspektivet. – Jag hoppas att alla barn ska bjuda in en vuxen till lek, för det behöver alla vuxna få prova på, sa Anna.

TAKLAGSFEST FÖR NÄSTA GENERATION FÖRSKOLA – KVARNKULLEN SOM SKA STÅ KLAR 2021

Gamla goda traditioner är till för att lyftas. Takstolar och takåsar står klara på vår kommande förskola, Kvarnkullen, som byggs i Ursvik. Här ska 150 barn i 10 avdelningar få gå när förskolan står klar 2021. I dag, firar vi att taklagen är på plats!

– Det känns fantastiskt att vi nu, i samband med taklagsfesten, kommit så långt med bygget. Här bygger vi för en hållbar framtid och tar vårt ansvar som bostads- och samhällsutvecklare och när Ursvik växer som ort, då är det viktigt att alla funktioner växer i samma takt, säger Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad.

– Vi är fantastiskt stolta över vårt uppdrag att bygga stad, för framtiden och kommande generationer. Sundbybergs stad ska växa med sin befolkning och det är genom den här typen av aktivitet som vi för samman beslutsfattande politiker och tjänstemän med projektet och entreprenaden, alla de som möjliggör den nya förskolan, säger Marica Johansson vd på Lokalfastigheter i Sundbyberg AB.

Kvarnkullen byggs enligt miljöklassificeringen Silver och vi gör det med specifikt krav på Guld för energi. Det innebär bland annat att barnen kommer att spendera sina dagar i ett hus utrustat med solceller som genererar energi till fastigheten. Här kommer 150 barn i 10 avdelningar kunna få gå.

Våra sommarjobbare har börjat

Måndagen den 15 juni anlände cirka trettio sommarjobbare till koncernen.

Med omtanke av hänsyn för alla medarbetare och sommarjobbare kommer de i år att utgå ifrån Förvaltarens lokaler på Hallonbergsplan och Skogsbacken, istället för från Förvaltarens huvudkontor som tidigare år.

Nytt för i år är att sommarjobbarna kommer att komma i fyra perioder istället för tre under vecka 25-32.

Trygghetsvandring på Milot

Den 19 maj utövades en promenad, ett samverkansmöte mellan invånarrepresentanter, politiken, kommunpolisen och fastighetsägarna.

– Vi vet att den här typen av möten är viktiga för en positiv samhällsutveckling som kan ge goda effekter för framtida beslut och förbättringsåtgärder, säger Marica Johansson vd för Lokalfastigheter i Sundbyberg.

Marica Johansson bjöd in sin styrelseordförande Tom Wadegård (C) att tillsammans med kommunpolis, invånare och kommunalrådet Stefan Bergström (C), tillika ordförande i stadsbyggnads- och tekniknämnden, besöka Milot som utvecklingspunkt.

VD-assistent

Maria Åberg anställdes på Lokalfastigheter som VD-assistent den 1 april.

Hon började som konsult och VD-assistent på Lokalfastigheter januari 2019 och började som anställd i samma roll 1 april 2020.

Maria har bred kunskap som konsult och projektadministratör från bland annat Exploateringskontoret Stockholms stad, Hagastaden och Trafikförvaltningen där hon arbetade med specialfrågor inom GDPR.

Välkommen!